Nintendo 3DS, un video ci mostra la line-up software

di